J6920

Tên hàng: J6920 N Transistor 20A 800V BCE; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: TOSHIBA; Mã hàng: J6920; Hàng tương đương: FJL6920

J6920 N Transistor 20A 800V BCE

Giá: 19.000 VN

Tên hàng: J6920 N Transistor 20A 800V BCE;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng: J6920;

Hàng tương đương: FJL6920

LÊN ĐẦU TRANG