KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller;

Mã: KA3842_DIP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hàng tương đương: UC3842 UC3842AN KA3842 KA3842A

Tên hàng: KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller;  Mã: KA3842_DIP8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hàng tương đương: UC3842 UC3842AN KA3842 KA3842A

Tên hàng: KA3842 DIP8 IC nguồn PWM DC to DC Controller;
Mã: KA3842_DIP8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hàng tương đương: UC3842 UC3842AN KA3842 KA3842A

Tags: ,