AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V;

Mã: KA7500C;

Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V;  Mã: KA7500C;  Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V;
Mã: KA7500C;
Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,