KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V;

Mã: KBP310;

Kiểu chân: cắm 4 chân tròn;

Hãng sx: SEP;

Hàng tương đương: RS310

Tên hàng: KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V;  Mã: KBP310;  Kiểu chân: cắm 4 chân tròn;  Hãng sx: SEP;  Hàng tương đương: RS310

Tên hàng: KBP310 Diode chỉnh lưu cầu 3A 1000V;
Mã: KBP310;
Kiểu chân: cắm 4 chân tròn;
Hãng sx: SEP;
Hàng tương đương: RS310

Tags: , , , ,