Nút bấm 2 chân 6x6x5mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Nút bấm 2 chân 6x6x5mm;

Kiểu chân: cắm 2pin;

Mã: KEYPAD2P6x6x5

Tên hàng: Nút bấm 2 chân 6x6x5mm;  Kiểu chân: cắm 2pin;  Mã: KEYPAD2P6x6x5

Tên hàng: Nút bấm 2 chân 6x6x5mm;
Kiểu chân: cắm 2pin;
Mã: KEYPAD2P6x6x5

Tags: ,