KSD302 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: KSD302 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ

Mã: KSD302-95C;

Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư ấm điện;

Hàng tương đương: relay nhiệt lò vi sóng, rơ le nhiệt lò vi sóng, relay nhiệt ấm siêu tốc, rơ le nhiệt ấm siêu tốc;

Tên hàng: KSD301 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ; Mã: KSD301-95C; Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư ấm điện; Hàng tương đương: relay nhiệt lò vi sóng, rơ le nhiệt lò vi sóng, relay nhiệt ấm siêu tốc, rơ le nhiệt ấm siêu tốc;

Tên hàng: KSD302 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ;
Mã: KSD302-95C;
Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư ấm điện;
Hàng tương đương: relay nhiệt lò vi sóng, rơ le nhiệt lò vi sóng, relay nhiệt ấm siêu tốc, rơ le nhiệt ấm siêu tốc;

Tags: , , , , , , ,