KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ

Gia: 10.000 VNĐ

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ;

Mã: KSD9700-95;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ;  Mã: KSD9700-95;  Dùng cho: vật tư quạt điện;  Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ;
Mã: KSD9700-95;
Dùng cho: vật tư quạt điện;
Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tags: ,