L78M12 L78M12CDT 78M12 TO-252 IC nguồn ổn áp 12V 0.5A

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: L78M12 L78M12CDT 78M12 TO-252 IC nguồn ổn áp 12V 0.5A;

Mã: L78M12;

Kiểu chân: cắm TO-252;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L78M12 L78M12CDT 78M12 TO-252 IC nguồn ổn áp 12V 0.5A;  Mã: L78M12;  Kiểu chân: cắm TO-252;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L78M12 L78M12CDT 78M12 TO-252 IC nguồn ổn áp 12V 0.5A;
Mã: L78M12;
Kiểu chân: cắm TO-252;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: ,