L7905 L7905CV 7905 TO220 IC ổn áp nguồn -5V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng:  L7905 L7905CV 7905 TO220 IC ổn áp nguồn -5V;

Mã: L7905CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng:  L7905 L7905CV 7905 TO220 IC ổn áp nguồn -5V;  Mã: L7905CV;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng: L7905 L7905CV 7905 TO220 IC ổn áp nguồn -5V;
Mã: L7905CV;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tags: , , ,