L7915CV L7915 LM7915 TO220 IC nguồn ổn áp -15V 1A

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: L7915CV L7915 LM7915 TO220 IC nguồn ổn áp -15V 1A;

Mã: L7915CV;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7915CV L7915 LM7915 TO220 IC nguồn ổn áp -15V 1A;  Mã: L7915CV;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: L7915CV L7915 LM7915 TO220 IC nguồn ổn áp -15V 1A;
Mã: L7915CV;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , ,