LF347N LF347 IC Thuật toán

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: LF347N LF347 IC Thuật toán;

Mã: LF347N_DIP14_TI;

Kiểu chân: cắm DIP14;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: LF347N LF347 IC Thuật toán;  Mã: LF347N_DIP14_TI;  Kiểu chân: cắm DIP14;  Hãng sx: TI;

Tên hàng: LF347N LF347 IC Thuật toán;
Mã: LF347N_DIP14_TI;
Kiểu chân: cắm DIP14;
Hãng sx: TI;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG