LF347N_DIP14_TI

Tên hàng: LF347N LF347 IC Thuật toán; Mã: LF347N_DIP14_TI; Kiểu chân: cắm DIP14; Hãng sx: TI;

LF347N LF347 IC Thuật toán

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: LF347N LF347 IC Thuật toán;

Mã: LF347N_DIP14_TI;

Kiểu chân: cắm DIP14;

Hãng sx: TI;

LÊN ĐẦU TRANG