LM2576S-5.0 IC nguồn switching 5V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: LM2576S-5.0 IC nguồn switching 5V;

Mã hàng: LM2576S-5.0;

Kiểu chân: dán TO263-5;

Hãng sx: National;

Tên hàng: LM2576S-5.0 IC nguồn switching 5V;  Mã hàng: LM2576S-5.0;  Kiểu chân: dán TO263-5;  Hãng sx: National;

Tên hàng: LM2576S-5.0 IC nguồn switching 5V;
Mã hàng: LM2576S-5.0;
Kiểu chân: dán TO263-5;
Hãng sx: National;

lm2576s-5

Tags: , , ,