LM2576S-3.3 IC Nguồn Switching 3V3

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: LM2576S-3.3 IC Nguồn Switching 3V3;

Kiểu chân: dán TO263-5;

Hãng SX: National;

Tag: IC ổn áp nguồn, bán linh kiện điện tử chất lượng cao, cung cấp linh kiện điện tử tốt, cung cấp linh kiện chất lượng, banlinhkien

Tên hàng: LM2576S-3.3 IC Nguồn Switching 3V3;  Kiểu chân: dán TO263-5;  Hãng SX: National;  Tag: IC ổn áp nguồn, bán linh kiện điện tử chất lượng cao, cung cấp linh kiện điện tử tốt, cung cấp linh kiện chất lượng, banlinhkien

Tên hàng: LM2576S-3.3 IC Nguồn Switching 3V3;
Kiểu chân: dán TO263-5;
Hãng SX: National;
Tag: IC ổn áp nguồn, bán linh kiện điện tử chất lượng cao, cung cấp linh kiện điện tử tốt, cung cấp linh kiện chất lượng, banlinhkien

Tags: