LM2576T-12 TO220-5 IC nguồn switching 12V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: LM2576T-12 TO220-5 IC nguồn switching 12V;

Mã: LM2576T-12;

Kiểu chân: cắm TO-220-5;

Thương hiệu: National;

Xuất xứ: china

Tên hàng: LM2576T-12 TO220-5 IC nguồn switching 12V;  Mã: LM2576T-12;  Kiểu chân: cắm TO-220-5;   Thương hiệu: National;  Xuất xứ: china

Tên hàng: LM2576T-12 TO220-5 IC nguồn switching 12V;
Mã: LM2576T-12;
Kiểu chân: cắm TO-220-5;
Thương hiệu: National;
Xuất xứ: china

Tags: , , ,