LM2576T-3.3 IC Nguồn Switching 3V3

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: LM2576T-3.3 IC Nguồn Switching 3V3;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng SX: National;

Mã hàng: LM2576T-3.3;

Tag: IC ổn áp nguồn, bán linh kiện điện tử chất lượng cao, cung cấp linh kiện điện tử tốt, cung cấp linh kiện chất lượng, banlinhkien mualinhkien linhkienchatluong

Tên hàng: LM2576T-3.3 IC Nguồn Switching 3V3;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng SX: National;  Mã hàng: LM2576T-3.3;  Tag: IC ổn áp nguồn, bán linh kiện điện tử chất lượng cao, cung cấp linh kiện điện tử tốt, cung cấp linh kiện chất lượng, banlinhkien mualinhkien linhkienchatluong

Tên hàng: LM2576T-3.3 IC Nguồn Switching 3V3;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng SX: National;
Mã hàng: LM2576T-3.3;
Tag: IC ổn áp nguồn, bán linh kiện điện tử chất lượng cao, cung cấp linh kiện điện tử tốt, cung cấp linh kiện chất lượng, banlinhkien mualinhkien linhkienchatluong

Tags: , , ,