LM2576T-5.0 TO220-5 IC nguồn switching 5V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: LM2576T-5.0 TO220-5 IC nguồn switching 5V;

Mã: LM2576T-5.0;

Kiểu chân: cắm TO-220-5;

Hãng sx: National

Tên hàng: LM2576T-5.0 TO220-5 IC nguồn switching 5V;  Mã: LM2576T-5.0;  Kiểu chân: cắm TO-220-5;  Hãng sx: National

Tên hàng: LM2576T-5.0 TO220-5 IC nguồn switching 5V;
Mã: LM2576T-5.0;
Kiểu chân: cắm TO-220-5;
Hãng sx: National

Tags: , ,