Mach LM2596S-ADJ IN 3.2V-46V OUT 1.25V-35V

Giá: 21,000 VNĐ

Tên: Mach LM2596S-ADJ IN 3.2V-46V OUT 1.25V-35V;

Mã: LM2576DC-DC

Tag: Mạch nguồn điều chỉnh, mạch ổn áp dùng LM2596;

LM2576DC-DC

 

Tags: