LM2904 LM2904DR IC thuật toán

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: LM2904 LM2904DR IC thuật toán;

kiểu chân: SOP-8;

hãng sx: TI;

Dùng cho: vật tư PLC;

vật tư biến tần, vật tư servo;

Tên hàng: LM2904 LM2904DR IC thuật toán;  kiểu chân: SOP-8;  hãng sx: TI;  Dùng cho: vật tư PLC;  vật tư biến tần, vật tư servo;

Tên hàng: LM2904 LM2904DR IC thuật toán;
kiểu chân: SOP-8;
hãng sx: TI;
Dùng cho: vật tư PLC;
vật tư biến tần, vật tư servo;

Tags: , , ,