LM337T TO220 IC ổn áp nguồn âm -1.2V to -37V 1.5A 3-Pin

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: LM337T TO220 IC ổn áp nguồn âm -1.2V to -37V 1.5A 3-Pin;

Mã: LM337T;

Hãng sx: National;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: LM337

Tên hàng: LM337T TO220 IC ổn áp nguồn âm -1.2V to -37V 1.5A 3-Pin;  Mã: LM337T;  Hãng sx: National;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: LM337

Tên hàng: LM337T TO220 IC ổn áp nguồn âm -1.2V to -37V 1.5A 3-Pin;
Mã: LM337T;
Hãng sx: National;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: LM337

Tags: ,