LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng : LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A;

Mã: LM338K;

Hãng sx: National;

Kiểu chân: cắm TO-3;

Tên hàng : LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A;  Mã: LM338K;  Hãng sx: National;  Kiểu chân: cắm TO-3;

Tên hàng : LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A;
Mã: LM338K;
Hãng sx: National;
Kiểu chân: cắm TO-3;Tên hàng : LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A;
Mã: LM338K;
Hãng sx: National;
Kiểu chân: cắm TO-3;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG