LM338K

Tên hàng : LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A; Mã: LM338K; Hãng sx: National; Kiểu chân: cắm TO-3;

LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng : LM338K TO-3 IC nguồn ADJ Voltage Regulator 5A;

Mã: LM338K;

Hãng sx: National;

Kiểu chân: cắm TO-3;

LÊN ĐẦU TRANG