LM339 IC Thuật toán

Giá: 5,000 VNĐ

Tên: LM339 IC Thuật toán; Hãng SX: ST; Kiểu chân: cắm DIP-14; Tag: LM339 LM339N LM339L LM339AM LM339ADR

Mã: LM339AM

LM339AM