LNK304GN LNK304 SOP7 IC nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: LNK304GN LNK304 SOP7 IC nguồn;

Mã: LNK304GN;

Kiểu chân: dán SOP-7;

Thương hiệu: Power;

Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: LNK304GN LNK304 SOP7 IC nguồn;  Mã: LNK304GN;  Kiểu chân: dán SOP-7;  Thương hiệu: Power;  Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: LNK304GN LNK304 SOP7 IC nguồn;
Mã: LNK304GN;
Kiểu chân: dán SOP-7;
Thương hiệu: Power;
Dùng cho: vật tư bếp từ

Tags: , ,