LNK304PN LNK304P IC nguồn switching

Giá: 9,000 VNĐ

Tên: LNK304PN LNK304P IC nguồn switching;

Mã: LNK304PN

Kiểu chân: cắm DIP-7;

LNK304PN

Tags: