LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn;

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn;

Mã: LNK304PN;

Kiểu chân: cắm 7 chân DIP-7;

Thương hiệu: Power;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn;  Mã: LNK304PN;  Kiểu chân: cắm 7 chân DIP-7;  Thương hiệu: Power;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: LNK304PN LNK304P LNK304 DIP7 IC nguồn;
Mã: LNK304PN;
Kiểu chân: cắm 7 chân DIP-7;
Thương hiệu: Power;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG