LNK354GN LNK354G SOP7 IC Nguồn

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: LNK354GN LNK354G SOP7 IC Nguồn;

Mã: LNK354GN;

Hãng sx: POWER;

Kiểu chân: dán SOP-7;

Tên hàng: LNK354GN LNK354G SOP7 IC Nguồn;  Mã: LNK354GN;  Hãng sx: POWER;  Kiểu chân: dán SOP-7;

Tên hàng: LNK354GN LNK354G SOP7 IC Nguồn;
Mã: LNK354GN;
Hãng sx: POWER;
Kiểu chân: dán SOP-7;

Tags: , ,