LNK354PN LNK354P DIP7 IC Nguồn

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: LNK354PN LNK354P DIP7 IC Nguồn;

Mã: LNK354PN;

Hãng sx: POWER;

Kiểu chân: cắm DIP7;

Tên hàng: LNK354PN LNK354P DIP7 IC Nguồn;  Mã: LNK354PN;  Hãng sx: POWER;  Kiểu chân: cắm DIP7;

Tên hàng: LNK354PN LNK354P DIP7 IC Nguồn;
Mã: LNK354PN;
Hãng sx: POWER;
Kiểu chân: cắm DIP7;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG