LNK364GN LNK364G SOP7 IC Nguồn

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: LNK364GN LNK364G SOP7 IC Nguồn;

Mã: LNK364GN;

Hãng sx: POWER;

Kiểu chân: dán SOP-7;

Tên hàng: LNK364GN LNK364G SOP7 IC Nguồn;  Mã: LNK364GN;  Hãng sx: POWER;  Kiểu chân: dán SOP-7;

Tên hàng: LNK364GN LNK364G SOP7 IC Nguồn;
Mã: LNK364GN;
Hãng sx: POWER;
Kiểu chân: dán SOP-7;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG