LNK624DG IC nguồn

Giá: 17.000 VND

LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi cient, Off-line Switcher with Accurate Primary-side Constant-Voltage (CV) Control

Mã: LNK624DG

Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7

Thương hiệu: POWER

Xuất xứ: chính hãng

Hàng tương đương: LNK623PG/DG 6.5 W 9 W 5.0 W 6 W LNK624PG/DG 7 W 11 W 5.5 W 6.5 W LNK625PG/DG 8 W 13.5 W 6.5 W 8 W LNK626PG/DG 10.5 W 17 W 8.5 W 10 W

Phân nhóm: IC nguồn
Tag: “Bán LNK624DG IC nguồn, Mua LNK624DG IC nguồn, Giá LNK624DG IC nguồn, Bán IC LNK624DG IC nguồn
LNK624DG, LNK624”

LNK624DG IC nguồn

LNK624DG IC nguồn