LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi cient, Off-line Switcher with Accurate Primary-side Constant-Voltage (CV) Control;

Mã: LNK624DG;

Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: LNK623PG/DG 6.5 W 9 W 5.0 W 6 W LNK624PG/DG 7 W 11 W 5.5 W 6.5 W LNK625PG/DG 8 W 13.5 W 6.5 W 8 W LNK626PG/DG 10.5 W 17 W 8.5 W 10 W;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: LNK624DG_088

LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi cient, Off-line Switcher with Accurate Primary-side Constant-Voltage (CV) Control; Mã: LNK624DG;  Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7;  Thương hiệu: POWER;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: LNK623PG/DG 6.5 W 9 W 5.0 W 6 W LNK624PG/DG 7 W 11 W 5.5 W 6.5 W LNK625PG/DG 8 W 13.5 W 6.5 W 8 W LNK626PG/DG 10.5 W 17 W 8.5 W 10 W;    Phân nhóm: IC nguồn;  Mã kho: LNK624DG_088

LNK624DG LNK624 SOP7 IC nguồn Energy-Effi cient, Off-line Switcher with Accurate Primary-side Constant-Voltage (CV) Control; Mã: LNK624DG;
Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7;
Thương hiệu: POWER;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: LNK623PG/DG 6.5 W 9 W 5.0 W 6 W LNK624PG/DG 7 W 11 W 5.5 W 6.5 W LNK625PG/DG 8 W 13.5 W 6.5 W 8 W LNK626PG/DG 10.5 W 17 W 8.5 W 10 W;
Phân nhóm: IC nguồn;
Mã kho: LNK624DG_088

Tags: , , , , ,