LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers

Giá: 82.500 VNĐ

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers;

Mã: LT1791IS;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: Linear;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers;  Mã: LT1791IS;  Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;  Thương hiệu: Linear;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers;
Mã: LT1791IS;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;
Thương hiệu: Linear;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

Tags: , , ,