IC Truyền thông

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers; Mã: LT1791IS; Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14; Thương hiệu: Linear; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers

Giá: 82.500 VNĐ

Tên hàng: LT1791IS SOP14 IC truyền thông 60V Fault Protected RS485 RS422 Transceivers;

Mã: LT1791IS;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: Linear;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC truyền thông RS485, RS422

Tên hàng: MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232; Mã: MAX202CWE; Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm; Thương hiệu: MAXIM; Phân nhóm: IC truyền thông; Mã kho: MAX202CWE_439

MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232;

Mã: MAX202CWE;

Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm;

Thương hiệu: MAXIM;

Phân nhóm: IC truyền thông;

Mã kho: MAX202CWE_439

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422; Mã: AM26LS31C_3.9; Hãng sx: TI; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31; Mã kho: AM26LS31C_088

AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;

Mã: AM26LS31C_3.9;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31;

Mã kho: AM26LS31C_088

TJA1050 IC Truyền thông CAN

Giá: 14.000 VNĐ

TJA1050 IC Truyền thông CAN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: NXP;

Mã: TJA1050

Tên hàng: MAX489 MAX489CSD MAX489ESD IC Truyền thông MAX485; kiểu chân: dán SOP-14

MAX489 MAX489CSD MAX489ESD IC Truyền thông MAX485; kiểu chân: dán SOP-14

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MAX489 MAX489CSD MAX489ESD IC Truyền thông MAX485;

kiểu chân: dán SOP-14

Tên hàng: MAX491E SOP14 IC Truyền thông RS485; Mã: MAX491E; Kiểu chân: dán SOP-14; Hàng tương đương: MAX491, MAX491ESD MAX489, MAX489ESD, MAX489E, MAX491E, IC truyền thông 485, truyền thông MAX485

MAX491E SOP14 IC Truyền thông RS485

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: MAX491E SOP14 IC Truyền thông RS485;

Mã: MAX491E;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hàng tương đương: MAX491, MAX491ESD MAX489, MAX489ESD, MAX489E, MAX491E, IC truyền thông 485, truyền thông MAX485

SP3232EEY 3232EE TSSOP16 IC truyền thông RS232

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: SP3232EEY 3232EE TSSOP16 IC truyền thông RS232;

Mã: SP3232EEY;

Hãng sx: SIPEX;

Kiểu chân: dán TSSOP16

MAX3243EI MAX3243EIDBR IC Truyền thông RS-232

Giá: 28.000 VNĐ

MAX3243EI MAX3243EIDBR IC Truyền thông RS-232; Kiểu chân: dán SSOP-28; Hãng sx: TI; Mã: MAX3243EIDBR;

Tên hàng: MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485; Mã: MAX485ESA; kiểu chân: dán SOP-8

MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485;

Mã: MAX485ESA;

kiểu chân: dán SOP-8

LÊN ĐẦU TRANG