LTC4054 LTC4054ES5-4.2 LTH7 SOT23 IC nguồn Battery Charger Li-Ion 500mA 4.2V 5-Pin

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: LTC4054 LTC4054ES5-4.2 LTH7 SOT23 IC nguồn Battery Charger Li-Ion 500mA 4.2V 5-Pin;

Mã: LTC4054_LTH7;

Thương hiệu: LINEAR;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: LTC4054 LTC4054ES5-4.2 LTH7 SOT23 IC nguồn Battery Charger Li-Ion 500mA 4.2V 5-Pin;  Mã: LTC4054_LTH7;  Thương hiệu: LINEAR;  Phân nhóm: IC nguồn

vTên hàng: LTC4054 LTC4054ES5-4.2 LTH7 SOT23 IC nguồn Battery Charger Li-Ion 500mA 4.2V 5-Pin;
Mã: LTC4054_LTH7;
Thương hiệu: LINEAR;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,