M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER

Giá: Liên hệ

Tên hàng: M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER;

Kiểu chân: QFP;

Hãng sx: RENESAS

Tên hàng: M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER;  Kiểu chân: QFP;  Hãng sx: RENESAS

Tên hàng: M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER;
Kiểu chân: QFP;
Hãng sx: RENESAS

Tags: , , ,