RENESAS

Tên hàng: RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM); Mã: RJH60F4_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: RJH60F4_OLD_194

RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60F4DPQ-A0 RJH60F4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60F4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60F4_OLD_194

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM); Mã: RJH60T4_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: RJH60T4_OLD_194

RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 24,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V (TM);

Mã: RJH60T4_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: RJH60T4_OLD_194

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V; Mã: RJH60T4; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Renesas Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ;

RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V

Giá: 47,000 VNĐ

Tên hàng: RJH60T4DPQ-A0 RJH60T4 TO247 IGBT 60A 600V;

Mã: RJH60T4;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Renesas

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tên hàng: M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER; Kiểu chân: QFP; Hãng sx: RENESAS

M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER

Giá: Liên hệ

Tên hàng: M38039FFFP SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER;

Kiểu chân: QFP;

Hãng sx: RENESAS

Tên hàng: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching; Mã: RJH60F5; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0

RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching

Giá: 46.500 VNĐ

Tên hàng: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0, RJH60F5 TO3P IGBT 80A 600V hàng mới chính hãng, High Speed Power Switching;

Mã: RJH60F5;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: RENESAS;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: RJH60F5DPQ, RJH60F5DPQ-A0

Tên hàng: RJH60F7, RJH60F7DPQ IGBT 90A 600V TO-247; Mã: RJH60F7; Hãng sx: RENESAS; Xuất xứ: chính hãng; Kiểu chân: TO-247; Dùng cho: Vật tư bếp từ; Hàng tương đương: RJH60T4

RJH60F7, RJH60F7DPQ IGBT 90A 600V TO-247

Giá: 70.000 VNĐ

Tên hàng: RJH60F7, RJH60F7DPQ IGBT 90A 600V TO-247;

Mã: RJH60F7;

Hãng sx: RENESAS;

Xuất xứ: chính hãng;

Kiểu chân: TO-247;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: RJH60T4

RJP63K2 TO263 N IGBT 35A 630V

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: RJP63K2 TO263 N IGBT 35A 630V;

Mã: RJP63K2_TO263;

Kiểu chân: dán TO-263;

Thương hiệu: Renesas;

Dùng cho: Vật tư Màn hình;

Phân nhóm: N IGBT

Tên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V; Mã: RJP30H2A; Kiểu chân: TO-263; Thương hiệu: RENESAS; Dùng cho: Vật tư màn hình; Phân nhóm: IGBTTên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V; Mã: RJP30H2A; Kiểu chân: TO-263; Thương hiệu: RENESAS; Dùng cho: Vật tư màn hình; Phân nhóm: IGBT

RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: RJP30H2A RJP30H2 TO263 N IGBT 35A 360V;

Mã: RJP30H2A;

Kiểu chân: TO-263;

Thương hiệu: RENESAS;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V; Mã: RJP63K2_TO220; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Renesas; Dùng cho: Vật tư Màn hình; Phân nhóm: N IGBT

RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: RJP63K2 TO220 N IGBT 35A 630V;

Mã: RJP63K2_TO220;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Renesas;

Dùng cho: Vật tư Màn hình;

Phân nhóm: N IGBT

Tên hàng: M38039FFFP Kiểu chân: QFP; Hãng sx: RENESAS;

M38039FFFP

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: M38039FFFP

Kiểu chân: QFP;

Hãng sx: RENESAS;

LÊN ĐẦU TRANG