M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số;

Mã: M74HC164B1;

hãng sx: ST;

Kiểu chân: cắm DIP14;

Tên hàng: M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số;  Mã: M74HC164B1;  hãng sx: ST;  Kiểu chân: cắm DIP14;

Tên hàng: M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số;
Mã: M74HC164B1;
hãng sx: ST;
Kiểu chân: cắm DIP14;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG