IC LOGIC Số;

Tên hàng: M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số; Mã: M74HC164B1; hãng sx: ST; Kiểu chân: cắm DIP14;

M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: M74HC164B1 M74HC164 74HC164 DIP14 IC LOGIC Số;

Mã: M74HC164B1;

hãng sx: ST;

Kiểu chân: cắm DIP14;

LÊN ĐẦU TRANG