MA3410 IC Nguồn Switching

Giá: 24,500 VNĐ

Tên: MA3410 IC Nguồn Switching

Kiểu chân: SIP-7

Mã: MA3410

Xuất xứ: Hàng tháo máy

MA3410