MA3810 IC Nguồn Switch (TM)

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: MA3810 IC Nguồn Switch (TM);

Mã: MA3810_OLD;

kiểu chân: ZIP-7;

Thương hiệu: MITSUBISHI

Tên hàng: MA3810 IC Nguồn Switch (TM);  Mã: MA3810_OLD;  kiểu chân: ZIP-7;  Thương hiệu: MITSUBISHI

Tên hàng: MA3810 IC Nguồn Switch (TM);
Mã: MA3810_OLD;
kiểu chân: ZIP-7;
Thương hiệu: MITSUBISHI

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG