Màn hình LCD hiển thị pin, acquy 48V màn màu xanh

Giá: Liên hệ

Tên hàng: Màn hình LCD hiển thị pin, acquy 48V màn màu xanh

Kích thước LCD hiển thị: W36xH12mm

Kích thước vỏ: W44xH25mm

Tên hàng: Màn hình LCD hiển thị pin, acquy 48V màn màu xanh

Tên hàng: Màn hình LCD hiển thị pin, acquy 48V màn màu xanh

 

Tags: ,