MAX489 ESD IC Truyền thông RS232 SOP-14

Giá: 8.500 VND

Tên: MAX489 ESD IC Truyền thông RS232 SOP-14
Model: MAX489
Kiểu chân: dán SOP-14
Hãng SX:
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: MAX489 CSD, MAX489 CPD, MAX489 EPD, MAX489 ECSD
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Datasheet: MAX489 ESD datasheet
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: MAX489 ESD, MAX489 CSD, MAX489 CPD, MAX489 EPD, MAX489 ECSD IC Truyền thông RS232 SOP-14

MAX489 ESD IC Truyền thông RS232 SOP-14

MAX489 ESD IC Truyền thông RS232 SOP-14