F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ON;

Mã: MBRF20200CT

Tên hàng: F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ON;  Mã: MBRF20200CT

Tên hàng: F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ON;
Mã: MBRF20200CT

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG