MBRF20200CT

Tên hàng: 20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ON; Mã: MBRF20200CT

20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: 20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ON;

Mã: MBRF20200CT

Tên hàng: F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ON; Mã: MBRF20200CT

F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: F20200CT MBRF20200CT Diode 20A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ON;

Mã: MBRF20200CT

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V; Mã: MBRF20200CT; Hãng sx: ON; Kiểu chân: cắm TO-220;

MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V;

Mã: MBRF20200CT;

Hãng sx: ON;

Kiểu chân: cắm TO-220;

LÊN ĐẦU TRANG