MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers;

Mã: MC33262P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers;  Mã: MC33262P;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers;
Mã: MC33262P;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,