Power Factor Controllers

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers; Mã: MC33262P; Kiểu chân: cắm DIP-8; Phân nhóm: IC nguồn

MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers;

Mã: MC33262P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: MC33262DR2G MC33262 33262 SOP8 IC nguồn Power Factor Controllers; Mã: MC33262D; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn

MC33262DR2G MC33262 33262 SOP8 IC nguồn Power Factor Controllers

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MC33262DR2G MC33262 33262 SOP8 IC nguồn Power Factor Controllers;

Mã: MC33262D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

LÊN ĐẦU TRANG