MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS;

Mã: MC3486N;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC giao tiếp RS422

Tên hàng: MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS;  Mã: MC3486N;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC giao tiếp RS422

Tên hàng: MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS;
Mã: MC3486N;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC giao tiếp RS422

Tags: , , , ,