MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;

Mã: MCP2515-I/ST;

Kiểu chân: dán TSSOP-20;

Thương hiệu: MicroChip;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

Tên hàng: MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;  Mã: MCP2515-I/ST;  Kiểu chân: dán TSSOP-20;  Thương hiệu: MicroChip;  Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

Tên hàng: MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;
Mã: MCP2515-I/ST;
Kiểu chân: dán TSSOP-20;
Thương hiệu: MicroChip;
Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

Tags: , ,