MF58-104F3950 Trở nhiệt MF58 100K 1%

Giá: 800 VNĐ

Tên: MF58-104F3950 Trở nhiệt MF58 100K 1%; Kiểu chân: DO-35; Dùng cho: bếp từ; Tag: điện trở nhiệt bếp từ, trở nhiệt bếp từ, trở cảm biến nhiệt bếp từ, đi ốt bếp từ, đi ốt nhiệt bếp từ, đi ốt cảm biến nhiệt bếp từ, vật tư bếp từ, linh kiện bếp từ, cảm biến bếp từ, MF58 100K NTC 3950K 5% DO-35, NTC-MF58 100K 3950 5%

Mã: MF58-104F3950

MF58-104F3950