MF58-502J3950 Trở nhiệt MF58 5K 5%

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: MF58-502J3950 Trở nhiệt MF58 5K 5%; Kiểu chân: DO-35; Dùng cho: bếp từ; Tag: điện trở nhiệt bếp từ, trở nhiệt bếp từ, trở cảm biến nhiệt bếp từ, đi ốt bếp từ, đi ốt nhiệt bếp từ, đi ốt cảm biến nhiệt bếp từ, vật tư bếp từ, linh kiện bếp từ, cảm biến bếp từ, MF58 5K NTC 3950K 5% DO-35, NTC-MF58 5K 3950 5%

Mã: MF58-502J3950

MF58 3950K